banner

Jak usprawnić komunikację w firmie?

O ile w tradycyjnych budynkach można poruszać się najczęściej swobodnie po korytarzach pomieszczeniach, to w magazynach, halach i podobnych obiektach może pojawić się pewien problem. W komunikacji biorą tam udział najczęściej i maszyny oraz pojazdy. Przykładem mogą być tu wózki do transportu palet z ładunkami oraz jezdniowe/widłowe. Dodatkowo problemem może być i sama wielkość obiektu, który może być bardzo rozbudowany. Jednym z rozwiązań są specjalne taśmy oraz podobne oznaczenia przeznaczone dla poszczególnych pracowników, pojazdów, które nadają im pierwszeństwo w ruchu, wyłączają obiekt z pracy oraz informują swoim kolorem o określonym zagrożeniu. Takie oznaczenia można umieścić zarówno na podłodze za sprawą specjalnych farb oraz taśm. Jednocześnie można je umieścić na szafach, regałach lub podwiesić pod sufitem. Takie rozwiązania są bardzo często podejmowane ze względów na usprawnienie działania obiektu oraz względów bezpieczeństwa.

Copyright (c) www.uniformy.biz.pl.